Tietosuojaseloste

1. Rekisteripitäjä

Nimi: Ouneva Group

Y-tunnus: 0157948-0

Osoite: Teollisuustie 21

Postinumero: FI-82730

Postitoimipaikka: TUUPOVAARA

Sähköpostiosoite: mari.raty@ouneva.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Ouneva Group

Nimi: Mari Räty

Osoite: Teollisuustie 21

Postinumero: FI-82730

Postitoimipaikka: TUUPOVAARA

Sähköposti: mari.raty@ouneva.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Valukumpu Oy

Osoite: Raivaajantie 1

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

4. Rekisterin nimi

Careers.ounevagroup.fi -verkkosivuston työnhakijarekisteri

Careers.ounevagroup.fi -verkkosivuston verkkovierailijoiden rekisteri

 

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään vapaaehtoisesti annetun suostumuksen perusteella Ouneva Groupin rekrytointiprosessin toteuttamista varten. Henkilötiedot voivat saapua meille tehtävään osoitetun hakemuksen tai avoimen hakemuksen kautta.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan myös käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin: mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen sekä verkkosivuston kehittäminen.

 

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu verkkosivuston vierailijan antamaan suostumukseen. Avointa työpaikkaa hakiessa vaaditaan myös erillinen suostumus lomakkeen lähettämistä varten. Mikäli tätä aiemmin mainittua suostumusta ei erikseen anneta, ei tietoja lähetetä tai käsitellä.

 

7. Rekisterin tietosisältö

Hakemuksen lähettämisessä pakollisena: hakijan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, saate, hakijan tietojen käyttäminen muihin avoimiin työmahdollisuuksiin Ouneva Groupissa ja mistä kuulit Ouneva Groupista. Hakemuksen lähettämisessä vapaaehtoisena: Linkki LinkedIn profiiliin.

Työnhakija voi liittää lomakkeeseen omia liitteitä kuten CV, hakemus tai video

Osana rekrytointiprosessia voidaan hyödyntää henkilöarviointeja ulkopuolisen kumppanin kautta. Ulkopuoliselle kumppanille toimitetaan tässä tapauksessa henkilöstö vain välttämättömät tiedot.

Rekrytointiprosessin päätteeksi hakijoille voidaan lähettää hakijakokemuskysely, johon voi vapaaehtoisesti vastata.

8. Tietojen säilytysaika

Syötettyyn hakemukseen kirjoitetut henkilötiedot säilytetään 12 kuukautta hakemuksen lähettämispäivästä laskien. Edellä mainitun ajan umpeutuessa hakemus, sisältäen sen hakijan syöttämät tiedot ja sähköpostissa olevat ilmoitukset, poistetaan.

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijarekisterin tiedot on saatu työnhakijalta itseltä hakemuslomakkeen ja sen liitteiden kautta sekä rekrytointiprosessin haastattelumerkinnöistä.

Tiedot perustuvat:

Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään verkkosivuilla kävijöistä henkilötasolla yksilöimätöntä dataa, joka käsittää:
• Ikä, sukupuoli, maa, kaupunki, kieli, verkkopalveluntarjoajan tiedot
• Istunnot, istuntojen määrä käyttäjää kohti, sivuston käyttötiedot
• Verkkoselailun perusteella indikoituja epätarkkoja kiinnostuksen kohteita
• Sivuston hakukenttiin syötetyt lausekkeet
• Vierailuun käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet
• Verkkosivuston kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin, ellei käyttäjä ota yhteyttä verkkosivuston kautta ja luovuta tietojaan. Yhteydenoton myötä annettuja tietoja ei tallenneta analytiikkatyökaluihin.

Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään myös tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics, HubSpot ja Leadfeeder -palveluiden tietosuojaselosteissa:

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Ouneva Groupiin kuuluvien yritysten ulkopuolelle. Ouneva Groupiin kuuluvia yrityksiä ovat:
  • Alsiva Oy (Y-tunnus: 0962501-5)
  • Jotwire Oy (Y-tunnus: 0657122-6)
  • Ouneva Oy (Y-tunnus: 0157948-0)
  • Valukumpu Oy (Y-tunnus: 2126932-4)
  • Top Speed Oy (Y-tunnus: 2677355-4)
  • Ase Utra Oy (Y-tunnus: 1743053-3)
Jos hakija itse lomakkeella ilmoittaa vapaaehtoisen suostumuksen käyttää tietoja muihin avoinna oleviin työmahdollisuuksiin Ouneva Groupin yhtiöissä, voidaan hakijatiedot tässä tapauksessa hakijan kontaktoimista varten luovuttaa.

Ouneva Groupin -verkkosivustoille syöttämäsi tiedot siirretään Hubspot-palvelun käytön yhteydessä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Hubspot Inc. -palveluntarjoajan tietokanta sijaitsee Yhdysvalloissa alueella East 1-Virginia. Hubspot Inc -palvelutarjoaja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

Google Analytics palvelun käytön yhteydessä henkilötietosi siirretään EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

Henkilötietojasi ei yllä mainittua lukuun ottamatta siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

12. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

13. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.